top of page

Ledertrening

Trening for ledere (Eksempel)

Å lede meg selv 

Dønn konkret ledelse!

Mine styrker som leder!

Mine treningsoppgaver!

JEG som inspirator.

Individuell ledelse - når alt går bra, og når "noen" ikke leverer...

Å lede teamet

Å sette opp og følge mål. 

Vår bedriftskultur. 

Teamet - styrker og svakheter. TILTAK!

Å sette opp og følge mål. 

Oppfølgingsstruktur

Motivere og ansvarliggjøre = TRIVSEL.

Temasamling

Formidling og involvering - bli enda tryggere i rollen som (møte)leder. 

De effektive møtene. 

Den individuelle samtalen. 

Utviklingssamtaler. 

bottom of page